Το Ελληνικό Λαούτο

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017
11:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.
Barbara and Theodore Alfond Auditorium (Auditorium G36)

πηγή: mfa.org

13 Σεπτεμβρίου, 2017

Βασίλης Κώστας-Ζαγορίσιο-Σόλο Λαούτο